Hosted by MILNED
 • ADHD Arnhem

   

  Lang Leve ADHD

  Leven met ADHD kan betekenen dat je, ondanks dat je waarschijnlijk intelligent en succesvol bent in het dagelijks leven, je toch behoorlijk wat beperkingen kent die andere mensen niet hebben.

  Maar het betekent vaak ook dat je een aantal mooie zegeningen kent, waarvan andere mensen het bestaan niet eens vermoeden! Je kunt dus een fantastisch leven hebben, mits je een paar spelregels voor jezelf weet op te stellen en te hanteren. Ik kan je daarbij helpen!

   

  Zelfregie

  Een van de belangrijke uitgangspunten bij de begeleiding van jouw ADHD is je zelfregie en zelfbeschikking. Jij gaat over jouw leven. Het is voor een groot deel dus ook jouw verantwoordelijkheid om van dat leven wat moois te maken. Daarom werk ik bij voorkeur met volwassen en jongvolwassenen die in staat zijn om daadwerkelijk verantwoordelijkheid te nemen voor het traject dat zij aangaan. Dat vraagt om enige vorm van levenservaring en zelfreflectie. Jij bepaalt hoe je met je ADHD omgaat en jij bepaalt welke hulp je daarbij kunt gebruiken.

   

  ADHD en werk

  Als volwassene met ADHD heb je gedurende je leven meestal al routines aangeleerd en ingebouwd die helpend zijn bij je deelname aan het dagelijks leven, of je weet juist situaties te omzeilen die daar niet aan bijdragen. Echter, ondanks deze aangeleerde routines kan het als medewerker met een sleutelpositie binnen een bedrijf of organisatie, toch ineens heel hard werken zijn. Want dat wat jij nodig hebt, kan niet altijd door anderen geboden worden en daar kun je ook niet van uit gaan. Tegelijkertijd moet jij wél kunnen bieden wat anderen nodig hebben. Dat is namelijk je werk!

  In mijn coaching richt ik mij op mensen die binnen hun werk of studie tegen hun ADHD aanlopen. Ik heb de overtuiging dat iedereen een of meerdere routines voor zichzelf kan aanleren die echt het verschil kunnen maken in het dagelijks functioneren. Juist op het werk en op school is het dan van belang te leren herkennen welke situaties voor jou om een speciale aanpak vragen. En ook wat je daarbij van je omgeving nodig hebt.

  Wat je daarbij precies nodig hebt, verschilt van mens tot mens. Er is geen standaardoplossing, was dat maar waar. Ik help je om een aantal voor jouw werkbare routines te ontdekken en verder te ontwikkelen.

  Het is daarbij van belang dat je leert je eigen weg te kiezen. Heel praktisch en volgens je eigen logica. Ik leer je ook om je niet te snel te laten verleiden een pad te kiezen dat anderen in je omgeving goed of logisch vinden, omdat dat voor jou uiteindelijk juist problemen oplevert.

   

  Wat is specifiek voor mijn vorm van ADHD-begeleiding?

  De mensen die kiezen voor mijn aanpak hebben vooral behoefte aan een praktische sparringpartner.

  Ik ben iemand die jouw hulpvraag rondom ADHD heel praktisch bekijkt en daarop adequaat en zakelijk reflecteert met jou. Iemand die doorvraagt op belangrijke schakelmomenten binnen je werk, omdat de manier van organiseren van je werk van essentieel belang kan zijn. Het helpt daarbij als iemand kennis en ervaring heeft in organisatiekunde en bedrijfsvoering en weet wat er vanuit de organisatie van werknemers wordt verwacht. Het helpt als iemand ervaring heeft waar het best aanpassingen te doen zijn binnen een organisatorische context. Daarnaast verwacht ik een extra boost te kunnen geven aan je leiderschapsvaardigheden. Dat doe ik al jaren als ADHD-er voor niet-ADHD-ers, maar ik ben extra gemotiveerd om ook voor mede-ADHD-ers samen die zoektocht aan te gaan.

  Zo gaan we vervolgens samen nieuwe wegen ontdekken om met je ADHD om te gaan. Met jouw primaire doel voor ogen, wat jij wilt bereiken in jouw situatie.

   

  Medicatie

  Ik ben geen behandelaar en ik geef geen therapie. En van mij krijg je ook geen begeleiding bij het gebruik van medicatie. Of je medicatie gebruikt of niet, is een eigen keuze. Ik ga er wel vanuit dat áls je een vorm van medicatie gebruikt, je je in ieder geval goed laat begeleiden door een medisch deskundige op het gebied van ADHD-medicatie en dat je tijdens het traject bij mij, niet zelf onbegeleid gaat experimenteren met medicatie.

   

 • Visie op ADHD

   

  Als je vermoedens hebt dat je ADHD hebt, dan herken je jezelf vast in een aantal van de onderstaande symptomen:

  • Chaotisch en rusteloos
  • Vaak te laat komen
  • Druk en veel praten
  • Makkelijk afgeleid, neiging om af te haken of weg te dromen tijdens een gesprek
  • Impulsief, zowel in woorden als daden
  • Snel beginnen en stoppen met een baan 
  • Vaak problemen hebben met autoriteiten 
  • Snel gefrustreerd raken
  • Behoefte aan kicks (adrenaline)
  • Creatief, intuïtief en intelligent
  • Moeite met het volgen van vaste procedures, je volgt graag je eigen weg
  • Ongeduldig en snel gefrustreerd
  • Lage eigenwaarde

   

  Aan deze opsomming kunnen met gemak nog vele andere, leuke en minder leuke, kwalificaties worden toegevoegd. Een belangrijk kenmerk van mensen met ADHD is namelijk dat ze bijna nooit alle kenmerken even sterk hebben. Daarom leidt de lange lijst soms ook tot de vraag: “Meer dan helft heb ik helemaal niet. Heb ik dan wel ADHD?” 

  Soms is het dan fijn om je te laten onderzoeken. Dan weet je dat je ADHD hebt en heeft datgene waar je last van hebt, in ieder geval een naam. Sommige mensen vinden daar rust in.

  Binnen mijn praktijk hecht ik wat minder waarde aan het al dan niet formeel hebben van de diagnose. Ik richt me vooral op de kwaliteit van je functioneren in het dagelijkse leven, op school of op je werk. Wat telt is dat jij tegen dingen aanloopt, daar last van hebt en daaraan wilt gaan werken.

  Ik heb de kennis en ervaring hoe je met de diverse symptomen zou kunnen omgaan, maar jij bepaalt in welke mate je daarin ondersteuning wilt.

  Mocht je toch eerst zeker willen weten of je wel ADHD hebt voordat je aan je traject begint, dan kun je je natuurlijk laten testen bij een gespecialiseerde organisatie. Informatie over het proces van diagnostiek is onder ander hier te vinden.

  Algemene tips voor meer informatie over ADHD:

   

   

 • Over Mark

  Ik ben Mark Veldpape en ik ben zelfstandig businesscoach en organisatie-ontwikkelaar. Ik begeleid organisaties en mensen binnen organisaties bij lastige veranderingen. Ook leid ik mensen op voor functies die veel vakmanschap en organisatiesensitiviteit vragen. Binnen dit werk heb ik veel te maken met het op individueel- en teamniveau begeleiden, faciliteren en coachen van mensen. En om dit goed te kunnen doen heb ik diverse opleidingen op HBO-, WO- en Master-niveau afgerond.

  Dus, ik ben al meer dan 15 jaar coach. En…. daarnaast ben ik al mijn hele leven als privépersoon ‘onrustig’, zoals ik dat eufemistisch noem.

  Sinds mijn diagnose in 2010 weet ik zeker dat ik een vorm van ADHD heb. Maar zoiets vermoedde ik natuurlijk al veel langer. Ik heb lastige wegen bewandeld en menig psychologisch hulpverlener nodig gehad om te komen waar ik nu sta. Maar ik sta er! Ondanks alle neveneffecten die ik met mijn ‘beperking’ dagelijks mag ervaren. Ik functioneer op een hoog niveau in onze samenleving. Daar ben ik best trots op. En dat gun ik jou ook!

  Ik merk dat ik in toenemende mate gelijkgestemden tref in mijn omgeving; goede baan, leuk gezin, mooi leven, maar ook ADHD. Ik zie hen - net als ik - tegen een muur van onbegrip aanlopen wanneer ze tijdelijk goede begeleiding zoeken bij hun ADHD.

  Want psychologen en andere professionals hebben weliswaar veel specialistische kennis van ADHD, ze hebben ook weleens de neiging om niet altijd de juiste snaar te raken als het om ‘goed functionerende ADHD-ers' gaat. De aanpak is soms te basaal, waardoor het vraagstuk en de geboden oplossing gewoon niet altijd matchen.

  Ik ben van mening dat het coachen van hoger opgeleide mensen met ADHD in relatie tot hun werk een vak apart is. Zeker als je als ADHD-er ook een sleutelpositie binnen een bedrijf of organisatie vervult. Waarschijnlijk weet je je weg redelijk te vinden, anders was je niet zover gekomen, maar tegelijk loop je misschien tegen zeer aspecifieke ADHD-problemen aan die lang niet elke coach of psycholoog begrijpt of herkent. En dan staat de hulpverlenersrelatie direct onder druk.

  Als ervaringsdeskundige kan ik je helpen bij het vinden van een balans tussen je werk en je eigen patronen.

  Overigens, als je alleen aan jezelf leidinggeeft, dan blijf je bij mij ook van harte welkom!

  Voor meer informatie over mijn achtergrond:

   

 • Tarieven ADHD coaching

   

  Wat kost het en wat krijg je ervoor?

  MAAK TOT 31 DECEMBER 2018 GEBRUIK VAN EEN INTRODUCTIEKORTING VAN 30%

  Omdat ik niet weet met welke vraag je precies bij me komt, is de eerste sessie vooral een kennismaking.  We praten dan vooral over de reden waarom je hulp zoekt. Het wel de bedoeling om meteen aan de slag te gaan met je vraag. Als deze vraag nog niet concreet is, beginnen we eerst met te onderzoeken wat deze vraag precies voor je is.

  Soms is dit voldoende en kun je zelf verder met de uitkomst na het gesprek. In dat geval betaal je maar één sessie.

  Anders is het gesprek de start van een serie gesprekken, waarbij we op een aantal knelpunten inzoomen en daar specifieke aandacht aan geven. Jij mag aangeven waar je behoefte aan hebt. Maar uiteraard kan ik je ook een voorstel doen.

  De meeste series bestaan uit 5 bijeenkomsten:

  • 1x Kennismaking waarin we je (start-)situatie goed doorspreken en samen een plan maken voor vervolgsessies.
  • 3x vervolgsessies, waarbij we telkens inzoomen op een door jouw gekozen onderwerpen. Je krijgt na de sessie reflectiepunten van me mee die je tussen de sessies door verder mag onderzoeken of waarmee je mag gaan experimenteren. In de volgende sessie staan we stil bij je ervaringen. Mocht het hiermee voldoende onderzocht zijn, dan gaan we meteen door naar het volgende onderwerp. Mocht dit toch nog nieuwe vragen oproepen, dan blijven we nog even bij dit onderwerp. Nogmaals jij bepaalt, dus mag je ook telkens andere onderwerpen aandragen. Wat regelmatig voorkomt is de behoefte aan aandacht voor een bepaald voorval of een opeens ontstane kwestie die je dwars zit.
  • 1x Afronding en evaluatie. We staan in deze sessie stil bij alle ervaringen sinds de start tot deze afronding. Ik vind het belangrijk om aan het einde expliciet stil te staan bij het verloop van je proces. Hier vindt namelijk regelmatig nog een extra leerervaring plaats, bijvoorbeeld je eigen conclusie dat je echt forse stappen hebt gemaakt!

   

  Uiteraard kan de serie telkens met aanvullende sessie worden uitgebouwd. Dan vindt het laatste gesprek gewoon later plaats.

  Daarnaast kun je kiezen voor een aanvullend assessment. Ik ben gecertificeerd om het Symfoia softskills assessment bij je af te nemen. Dit assessment richt zich niet specifiek op je ADHD, maar op je vaardigheden en voorkeur van handelen. Het geeft je veel inzicht in de manier waarop jij je ADHD ‘compenseert’ met andere persoonlijke eigenschappen. Uiteraard kunnen we de optie om dit toe te voegen aan je serie gesprekken ook bespreken in het eerste gesprek.

  (Klik hier om een voorbeeld van een Symfoia Softskills rapportage te zien.)

  Tarieven

  Ik maak onderscheid tussen het tarief van iemand die als particulier naar me toekomt en een zakelijk tarief wanneer je via je werk of eigen zaak bij me komt. Daarmee hoop ik de particulieren financieel iets tegemoet te komen.

  Particulieren

  Voor particulieren reken ik een tarief van € 110,- inclusief BTW, per sessie.

  Bij afspraken over meer dan 5 sessies op één factuur, geef ik 10% extra korting

  • Eén sessie: € 110,- per sessie incl btw 
  • (tot 31-12-18 - € 77,- incl btw)
  • Vanaf 5 sessies:  € 99,- per sessie incl btw 
  • (tot 31-12-18 - € 69,30 incl btw)
  • Symfoia Softskills Assessment: € 450 incl btw 
  • (tot 31-12-18 - € 306,- incl btw)

   

  Zakelijk

  Voor de zakelijke markt, inclusief ZZP-ers, reken ik een tarief van € 125,- exclusief BTW, per sessie.

  Bij afspraken over meer dan 5 sessie op één factuur, geef ik 10% extra korting

  • Eén sessie: € 125,- per sessie excl btw 
  • (tot 31-12-18 - € 87,50 excl btw)
  • Vanaf 5 sessies:  € 112,50 per sessie excl btw 
  • (tot 31-12-18 - € 78,75 excl btw)
  • Symfoia Softskills Assessment: € 525,- excl btw 
  • (tot 31-12-18 - € 367,50 excl btw)

   

  Sessies duren ongeveer 60 minuten en ik bied je de mogelijkheid om naast de coachsessies ook via e-mail of telefonisch contact met mij op te nemen.

  E-Coaching

  Ik heb ook de mogelijkheid om je E-Coaching aan te bieden. In dit geval vindt de coaching op afstand plaats en krijg je een eigen online-dashboard waarin we opdrachten met elkaar delen en spreken we elkaar, indien nodig, via Skype of Facetime.

  Voor deze mogelijkheid gelden dezelfde tarieven, maar is de tijdsbesteding anders. 

  Betaling kan via PIN.  Bij een serie van 5 sessies, kan betaald worden op rekening (Betaaltermijn binnen 14 dagen)

   

  Klik hier om de Privacyverklaring van ADHD-Arnhem in te zien of te downloaden.

   

 • Contact opnemen

   

  MAAK TOT 31 DECEMBER 2018 GEBRUIK VAN EEN INTRODUCTIEKORTING VAN 30%

  Schrijf je hier in als je onze nieuwsbrief wilt ontvangen.

   

  Werktijden:
  Op afspraak en ook in avonduren mogelijk.

  Mark Veldpape MCM CMC

  Telefoon:
  Email:

  06 - 55 153 166 / 026 - 363 85 83
  afspraak@adhdarnhem.nl

   

  Klik hier om de privacyverklaring in te zien of te downloaden,